Expertise

Expertise

Veelzijdige specialisten

We verzorgen uw leisureconcept, bedrijfsplan, strategisch beleid, aanbestedingsproces, exploitatieanalyse, uitvoeringsprogramma of haalbaarheidsscan. Onze kracht is het totaalaanbod van 'A tot Z'. Visies op strategisch niveau werken wij uit in een tactisch plan van aanpak. En we voeren ook het procesmanagement of projectleiding voor u uit. Ons netwerk van vakspecialisten biedt het complete scala aan expertise. Onze specialist bewaren overzicht, zorgen voor een efficiënte fasering en inzet van middelen.

Parallelle efficiëntie

Met deskundig projectmanagement en het efficiënt benutten van resources laten we projectfases gelijktijdig verlopen. In projecten wordt vaak pas de volgende fase ingegaan wanneer een vorige fase volledig is afgerond. Veelal is dit afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Praktijkervaring leert dat bepaalde werkzaamheden gelijktijdig kunnen plaatsvinden waardoor oplevertermijnen verkorten en kosten worden gereduceerd. Jarenlange expertise in samenwerking op bestuursniveau maakt dat wij met goede communicatie sneller en efficiënter een vertaalslag kunnen maken van businessdoelen naar praktische uitvoering.

No cure no pay

Soms zijn de omstandigheden gunstig voor een "no cure no pay" oplossing of gedeeltelijke vergoeding en restuitkering op basis van behaalde resultaten. Voorbeelden zijn een adviestraject in de aanbesteding van een zwembadexploitatie. Of het voorbereiden en volledig verzorgen van een BTW suppletieverzoek aan de Belastingdienst voor sportaccommodaties. Al dan niet met een geringe startvergoeding spreken wij een vast bedrag of percentage af bij het succesvol (winnend) afronden van dergelijke processen. Dit heeft al meermaals tot succesvolle trajecten geleid. Vraag naar de mogelijkheden!  

Specialismen

  • Project- & Facility management
  • Ad-interim management
  • Realisatiebegeleiding & directievoering
  • Business development & Bestuursontwikkeling
  • Haalbaarheidsstudies & locatie-analyses
  • Exploitatie analyse & troubleshooting 
  • Strategische visies & beleidsadvies
  • Dag- & technisch voorzitterschap 
  • Woordvoering & publiekspresentaties
  • Marketing & Communicatie advies

over Praesentis

Wij zijn specialisten in leisure & sport. Uw gehele project, of delen ervan, wordt door een team van specialisten uitgevoerd. De aanpak van Praesentis betekent voor u een efficiënte inzet van onze specialist(en).

Over ons

Projecten

De diversiteit in onze projecten is groot, passend bij de karakteristieken van de sectoren waarin we opereren. Onze ervaring is uitgebreid en veelzijdig. Bekijk onze sector-specifieke projecten.

Projecten

Kennismaken?

Praesentis Holding B.V.
Kerkstraat 83a
3764 CS Soest
info@praesentis.nl

Contactformulier