Facility Management

Facility Management

Sterk in strategisch Facility & Maintenance Management en het vormgeven en aansturen van alle ondersteunende diensten in de bedrijfsvoering

Kennis en expertise op het juist moment

Jarenlange ervaring leert dat er behoefte is aan experts die de vertaalslag maken van businessdoelen naar praktische uitvoering. Wij begeleiden op efficiente wijze complexe en kostbare projecten van begin tot eind. Praesentis zet de juiste expertise in wanneer dat nodig is. De communicatielijnen zijn kort en effectief. Uw opdracht rust bij ons niet op één stel schouders, we waarborgen een efficiënte doorloop. Praesentis beschikt over alle expertise voor succesvolle projecten en resultaten. Strategische expertise, projectmanagement, marketing en operationele sturing. Onze specialisten beheersen projecten binnen budget en tijdsbestek met oog voor stakeholdersbelangen. U betaalt als opdrachtgever alleen voor expertise die het project op dat moment nodig. Het netwerk van specialisten is continu beschikbaar. 

De specialisten van Praesentis

Graag willen we u kennis laten maken met de vaste kern van Praesentis:

Edwin van Miltenburg

Edwin is directeur van Praesentis en specialist in strategie & exploitatie. Hij is ervaren in ontwikkeling en exploitatie van maatschappelijk vastgoed, sport- en welzijnsaccommodaties en zwembaden. Hij heeft brede expertise in sport en recreatie en werkt zowel op advies- als ad-interimbasis. Zijn signatuur is een mix van maatschappelijke betrokkenheid en commercie, onder meer door ervaringen en samenwerkingen bij J&J, VSG, Optisport, Andres c.s., Hospitality Group en veel gemeenten in Nederland.

Corine Persijn

Corine is de operationele exploitatiespecialist bij uitstek. Ze is ervaren in ad interim & opstartmanagement, bedrijfsdoorlichting en werkt als 'troubleshooter' als optimalisatie van de exploitatie vereist is. Ze is gespecialiseerd in realisatie-, aanbestedings- en procesmanagement van multifunctionele accommodaties in leisure, sport en de zwembadbranche. En heeft expertise in privatiserings- en overnametrajecten tussen exploitanten.

Roland de Ruig

Roland is specialist in bedrijfskunde (Lean Black Belt). Hij heeft bij talloze gemeenten succesvol gewerkt aan beleid- en accommodatie vraagstukken. Als adviseur, projectleider of interim: altijd is hij een transparant verbinder. Ook het bedrijfsleven behoort tot zijn portefeuille. Van het ontwikkelen van de marketingstrategie van Phantasialand tot procesoptimalisatie bij ProQr en Akzo Nobel, Roland werkt met energie en aanstekelijke positiviteit samen met u en uw organisatie aan blijvend resultaat.

De kracht om te verbinden

Onze werkwijze en kennis is sector-overschrijdend. Dat maakt ons als een spin in het web en experts in het verbinden van stakeholders. Praesentis slaat de brug tussen de verschillende vakgebieden: van strategisch advies tot aan bouw en exploitatiemanagement. Juist waar de samenwerking sectoren en organisaties overstijgt, zorgen we voor rendabele concepten en het vertalen van beleidsdoelstellingen naar duurzaam resultaat.

over Praesentis

Wij zijn specialisten in leisure & sport. Uw gehele project, of delen ervan, wordt door een team van specialisten uitgevoerd. De aanpak van Praesentis betekent voor u een efficiënte inzet van onze specialist(en).

Over ons

Projecten

De diversiteit in onze projecten is groot, passend bij de karakteristieken van de sectoren waarin we opereren. Onze ervaring is uitgebreid en veelzijdig. Bekijk onze sector-specifieke projecten.

Projecten

Kennismaken?

Praesentis Holding B.V.
Kerkstraat 83a
3764 CS Soest
info@praesentis.nl

Contactformulier